Rots en Water, een weerbaarheidstraining die zich onderscheidt.

Weerbaar Instructie Rots en WaterRots en Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema. Oorspronkelijk richtte de training zich alleen op jongens, maar momenteel wordt de training voor zowel jongens als meisjes wereldwijd ingezet. Rots en Water is gebaseerd op de psycho-fysieke didactiek; dit betekent dat er vanuit de fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. In de praktijk komt het erop neer dat actie afgewisseld wordt met een moment van zelfreflectie en kringgesprekken. Het doel van Rots en Water is het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. De training vindt zijn toepassing in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de jeugdhulpverlening, de jeugddetentie en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Rots en Water Rob van Weert en Rots en Water

Toen Rob in 2005 met deze training in contact kwam, vielen vele puzzelstukken op hun plaats. Zijn bagage van diverse benaderingswijzen, trainingen, competenties en vaardigheden kwam samen in één methodiek. Daarnaast leverde de specifieke benadering van jongens, meisjes, mannen en vrouwen het inzicht én handvaten om bij een weerbaarheidstraining nog beter aan te sluiten bij de kracht van iedere deelnemer. Verder sloot ook het mensbeeld van Rots en Water dat de hele mens omvat, aan bij de visie van Rob. Een mens is niet in een hokje te plaatsen.

 

Rots en water in praktijk

De training stimuleert het ontwikkelen van twee vaardigheden. Enerzijds leer je om sterk en standvastig te zijn als een rots, anderzijds leer je om op een soepele en respectvolle manier met anderen om te gaan, net als water. De oefeningen uit oosterse leren zoals Yoga, Aikido, Karate en Tai Chi bevorderen het voelen van je eigen kracht. Je ervaart dat je sterk en standvastig bent. Doordat je de oefeningen met een ander doet, ervaar je ook hoe je met die ander om behoort te gaan. De sociale vaardigheden komen op deze manier ook aan bod in de training.

Rots en Water Fysiek

Weerbaarheidstrainer Rob van Weert
‘Een psycho-fysieke weerbaarheidstraining geeft meteen resultaat. Kinderen worden zich bewust van hun eigen kracht en gaan echt anders staan. Dat is prachtig om te zien’