Nel van Veen Directeur Eben- Haëzer/ HJ van Wijlenschool

Logo Eben-HaëzerVerschillende groepen hebben de weerbaarheidstraining gehad van Rob van Weert. Wij zijn er erg enthousiast over.

Het doel van de training is dat de kinderen sterker in het leven komen te staan. Hierdoor zullen zij beter om kunnen gaan met lastige situaties en kunnen ze op een gezonde manier keuzes maken die voor hen van belang zijn.

Door oefeningen die de kinderen met elkaar doen, leren zij wat hun sterke en minder sterke kanten zijn. De oefeningen die gedaan werden hebben onder andere te maken met ademhaling en lichaamshouding.

Ook is er aandacht voor de verschillende manieren van oogcontact en stemgebruik. Die bepalen namelijk voor een groot deel hoe de kinderen op anderen over komen. Hierdoor krijgen de kinderen ook inzicht in wat hun gedrag  kan oproepen bij anderen. Je ziet ook echt verschil na de training!

Tijdens de ouderavond krijgen de ouders voorbeelden van oefeningen door de docent Rob van Weert, zodat zij weten  wat het kind kan doen als het gestrest, angstig of boos is.

De workshop voor alle leerkrachten was een groot succes. Het gaat er vooral om dat bij bepaald gedrag of situaties er teruggegrepen kan worden op de training. In de klas, in schoolverband of thuis.

Nel van Veen
Directeur Eben- Haëzer/ HJ van Wijlenschool