Rob van Weert

punt-weerbaarheid-rob-van-weertHoe het allemaal begon

Rob van Weert (1960) startte zijn loopbaan als consulent bij een woningbouwvereniging. In deze functie kwam hij veel in aanraking met het spanningsveld tussen mensen met verschillende belangen. Vervolgens werkte hij als pedagogisch medewerker in de Justitiële Jeugd Inrichting Den Hey-Acker in Breda. Hier schoolde hij zich in het geven van sociale vaardigheidstraining (verbale communicatie) en diverse trainingen op fysiek gebied voor jongeren. Daarnaast gaf hij in zijn vrije tijd les bij een sportschool. Na zeven jaar stapte hij over naar de reguliere jongerenhulpverlening in een open behandelsetting. Hier gaf hij agressieregulatietrainingen aan kinderen en ouders. Verder deed hij ruime ervaring op in onder meer het werken met systemen, autisme en het geven van trainingen aan schoolverlaters (van lager naar middelbaar onderwijs).

Van weerbaarheidstrainingen naar Punt Weerbaarheid

In 2005 kwam Rob in contact met het Rots en Water programma. Vele puzzelstukken vielen op hun plaats. Zijn bagage van diverse benaderingswijzen, trainingen, competenties en vaardigheden kwam samen in één methodiek. De Rots en Water training vormde de basis van het opzetten van zijn bedrijf in weerbaarheidstrainingen. Na ruim zeven jaar training geven, realiseerde Rob zich dat hij het thema weerbaarheid nog breder wil uitdragen. Dit resulteerde in het opzetten van Punt Weerbaarheid. Punt weerbaarheid is een organisatie die voorziet in alle behoeften, die zorgen dat een mens weerbaarder wordt. Naast het samenbrengen van trainingen en trainers, zijn ook alle benodigde materialen van trainingshulpmiddelen tot etherische oliën te verkrijgen. Daarnaast zal op de langere termijn het delen van kennis op diverse manieren tot de activiteiten van Punt Weerbaarheid gaan behoren.

Rob als trainer: mensgericht werken en maatwerk

Door zijn jarenlange ervaring als trainer met kinderen en volwassenen merkte Rob dat iedere situatie weliswaar wetmatigheden kent, maar dat de unieke persoonlijke inbreng ook van groot belang is. De verbale, maar vooral de non-verbale communicatie intrigeerde hem. Hij zag dat boodschappen niet of op een onduidelijke manier werden overgebracht. Beslissingen die voortkwamen uit een té emotionele of té rationele basis. Ook zijn beleving als vader (twee dochters), vriend en partner bevestigde het belang van het vinden van evenwicht in jezelf om van daaruit je acties bepalen. Daarom zijn mensgericht werken en maatwerk kernwaarden die onlosmakelijk met Rob en zijn trainingen zijn verbonden.