Peter Paes

(Buiten Bezig)

Peter heeft na de hbo-opleiding Social Work veel ervaring opgedaan als buitensportinstructeur, jongerenwerker en jeugdhulpverlener. Hij begeleidt jongeren in zowel het psychische als het fysieke vlak.  Dit bracht hij samen in Buiten Bezig:
Buiten Bezig biedt begeleiding en coaching aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Actief bezig zijn is waar het om gaat. Door bezig te zijn, te bewegen en plezier te hebben, het liefst in de buitenlucht, kan ieder mens zich goed voelen. Dit gaan we samen doen! Plezier hebben is de basis en terwijl we bezig zijn, maak ik de vertaalslag naar jouw doelen. Beweging en ervaringsleren zijn het uitgangspunt. Hoe? Dat verschilt per persoon. Samen kijken we wat jou beweegt, dat is het uitgangspunt en vanuit daar kijken we samen hoe jij verder kunt komen.