Marco van der Linde

Ik ben Marco van der Linde , woon in Breda en ik ben sinds 2003 werkzaam in de (jeugd)hulpverlening. In 2003 ben ik gestart als sociaal pedagogisch werker in de maatschappelijke opvang in Breda. Vanaf 2005 werk ik met pubers waarbij de ontwikkeling wordt verstoord of afgeremd door allerlei oorzaken. Eerst als pedagogisch medewerker op een open behandelgroep en later op een gesloten jeugdzorg groep (Jeugdzorg Plus). Naast het groepswerk heb ik mij bezig gehouden als drugsconsulent, Rots & Water trainer en als coach voor nieuwe jonge pedagogisch medewerkers.
In 2014 ben ik als zelfstandige gestart met We Walk Jeugdzorg. Deze actieve interventie voor jongens met (gedrags)problemen is gebaseerd op de methodiek van het Ervarend Leren. Dat kan op verschillende manieren: via een ambulant traject thuis of op school, maar soms moet er ook letterlijk afstand worden genomen door middel van een meerdaagse wandeltocht. 
Mijn sterke punten zijn vraaggericht werken, luisteren en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.  Daarnaast zijn mijn directheid en eerlijkheid eigenschappen die mij voor jongens en hun ouders transparant maken.

Rob en ik werken al een aantal jaar intensief samen. Wat de samenwerking tussen Rob en mij zo sterk maakt is de gezamenlijke visie dat jongeren vooral leren door te ervaren.
Dat heeft onder andere geresulteerd in het opzetten en organiseren van Ouder-Kind Weekenden en Gezinsweekenden, waarbij we door middel van uitdagende activiteiten ouders en kinderen meer zelfinzicht en zelfvertrouwen geven. 
Een andere vorm van samenwerken bestaat uit het geven van weerbaarheidstrainingen aan Hoge Scholen en teams. In deze trainingen delen we onze kennis en eigen jarenlange ervaringen in het werken in verschillende vormen van (jeugd)hulpverlening aan studenten en teams die werkzaam zijn in de zorg en/of onderwijs.