Marjolein Luksemburg over weerbaarheid:

Leerkracht van de Basisschool Eben-Haëzer te Rotterdam

Verschillende groepen kinderen hebben de weerbaarheidstraining gehad van Rob van Weert.

De leerlingen zijn door training Weerbaarheid, sterker en vaardiger :

Dat de kinderen sterker in het leven komen te staan door vaardigheden te leren om beter om te kunnen gaan met lastige situaties en op een gezonde manier keuzes te maken.

Met Weerbaarheid meer inzicht “wat doet mijn gedrag met de ander” :

De leerlingen hebben meer inzicht gekregen in wat hun gedrag kan oproepen bij anderen. Zij zijn vaardiger in het gebruik van oogcontact en hun stem.

Ook de workshop voor alle leerkrachten was een groot succes. Wij zijn er erg enthousiast over.

Handvatten voor Leerkrachten en de ouders:

Er kan bij bepaald gedrag of situaties teruggegrepen worden op de training. In de klas, in schoolverband maar ook thuis.

Dankzij de training Weerbaarheid juist kunnen reageren in verschillende situaties:

Ouders en leerkrachten weten nu beter wat het kind kan doen als het gestrest, angstig of boos is.