Marion Jongerius, Psychomotorische Therapie

Marion Jongerius, Psychomotorische TherapeutIk ben Marion Jongerius en ik heb een eigen praktijk voor Psychomotorische Therapie, Weerbaarheid en Ambulante begeleiding. Ik ben al ruim 20 jaar met veel plezier aan het werk als psychomotorisch therapeut met kinderen en (jong)volwassen. Deels in mijn eigen praktijk en deels voor Stichting Zuidwester. Bij Stichting Zuidwester werk ik voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. Daarnaast geef ik aan de medewerkers trainingen “Omgaan met probleemgedrag” Deze trainingen zijn gericht op het voorkomen van probleemgedrag (b.v. agressie) en het begrenzen hiervan.

In 2008 ben ik via Rob van Weert in aanraking gekomen met de Rots en Water methodiek. Inmiddels ben ik gecertificeerd trainer van de psycho-fysieke methodieken Rots & Water, Methode A en Methode B. Dit zijn zeer waardevolle aanvullingen in mijn werk als psychomotorische therapeut, coach en begeleider. Ook gebruik ik het wanneer ik medewerkers van instellingen train in het constructief omgaan met probleemgedrag, agressie en conflicthantering.

In mijn samenwerking met Rob richt ik mij vooral op het geven van:

  • Individuële weerbaarheidtrajecten: voor kinderen en (jong)volwassen die net iets meer nodig hebben dan deelname aan een weerbaarheidgroep. Mogelijk is er sprake van sociaal emotionele problemen door onzekerheid, faalangst, pest ervaringen, moeite met uiten van emoties of te snel boos worden, hoogsensitiviteit, gevolgen van een scheiding etc. Dit kan ook gepaard gaan met enige vorm van psychiatrische

diagnostiek (ADHD, NLD, PPD-NOS)

  • Weerbaarheid voor vrouwen: Doel van deze training is dat vrouwen onder de druk en stress van alledag meer weloverwogen,  rustiger en krachtiger keuzes kunnen maken
  • Workshops en trainingen:  voor instellingen en bedrijven
  • Coaching van personeel: voor medewerkers die op de werkvloer vanwege interne (in de persoon zelf) of externe factoren (in de organisatie) minder tot hun recht kunnen komen

Werkwijze:

In mijn werk met kinderen en (jong) volwassenen ligt mijn focus op het (her)ontdekken van iemands kracht. Immers het leven is een feest. Echter soms is iemand niet in staat om zijn eigen slingers op te hangen. In de training, coaching en therapie ga ik samen met iemand op ontdekkingsreis. Op reis op zoek naar wie je bent en waar je voor wilt (gaan) staan. Tijdens deze bewustwordingsreis onderzoeken we de patronen en de thema’s die jou energie geven, waardoor je in je kracht komt te staan. Maar ontdekken we ook de patronen en thema’s die dit proces belemmeren. Belangrijk in dit proces is de ervaring dat er altijd een keuze is. De juiste keuze is de keuze van je hart; je innerlijke stem weet wat wel en niet goed voor je is. De kunst en de uitdaging is om daar weer naar toe te gaan, er naar te luisteren en er naar te handelen.

Methoden en technieken:

De methoden en technieken die ingezet kunnen worden zijn afhankelijk van de persoon, het probleem en het doel waarmee iemand komt. Praktisch zijn het werkvormen uit de psychomotorische therapie waarbij het lichaam en de lichaamsbeleving aangesproken wordt. Dit kunnen oefeningen en werkvormen zijn vanuit de reguliere sport- en spelhoek, de weerbaarheidtraining (Tai Chi, en vechtsport) en het  lichaamsgerichte werken (ontspanning- en adem bewustwordingsoefeningen, haptonomie) Immers vanuit de ervaring en het doen komen de woorden en ontstaan er nieuwe inzichten.

Kenmerken van mij als mens en professional: 

Professioneel, betrokken met gepaste afstand en nabijheid, inlevend vermogen, gecombineerd met gepaste humor en relativering zorgen voor een veilige basis.