Noura Moussa

Noura Moussa- Trainer Punt WeerbaarheidMijn naam is Noura Moussa, ik ben 27 jaar oud. Ik ben geboren in Nederland en heb een Nederlandse moeder en een Egyptische vader. Momenteel sta ik al weer een aantal jaar voor de klas. Kinderen zijn mijn passie. Iedere dag word ik weer uitgedaagd om een manier te vinden waarin ik kinderen het best kan begeleiden in het zoekproces naar hun eigen ‘ik’. Ieder kind is uniek en ik zie graag dat kinderen dit ook durven te zijn. Weerbaar zijn vind ik hierbij ontzettend belangrijk.

Ik geef zelf les in de binnenstad van Rotterdam, waar het motto van veel kinderen is: ‘De sterkste overleeft.’ Maar wie zijn de sterkste? De kinderen die andere overheersen door agressief gedrag of de kinderen die de baas over zichzelf kunnen en mogen zijn en nee durven te zeggen?

Weerbaarheid betekend voor mij nee durven zeggen, aan kunnen en durven geven wat je wel en niet wilt. Jezelf zijn en niet bang zijn om anders te zijn. Daarentegen standvastig zijn en je niet laten overhalen door de groep. Doen wat jij wilt. Na in aanraking te zijn gekomen met Rots en Water, merkte ik dat deze training precies past bij de dingen die ik de kinderen zo graag wil meegeven.

Rots staat van standvastig, jezelf zijn en blijven, durven aan te geven wat je wel en niet wilt en Water staat juist voor flexibel zijn, je aanpassen aan de situatie waarin je je bevind en zoeken naar een passende oplossing. De ideale combinatie om je weerbaar te maken in de maatschappij.

Mijn kracht ligt in het contact en de verbinding die ik met de kinderen maak. Hierbij probeer ik met de kinderen aan een positief zelfbeeld te werken. Door middel van een warme aanpak, waarbij ik een veilige situatie probeer te creëren. Ik heb zelf een Arabische achtergrond wat mij een bredere kijk geeft op de verschillende achtergronden van mijn doelgroep in de binnenstad. Momenteel werk ik nog met kleine groepen in het reguliere basisonderwijs, maar ik hoop in de toekomst mijn doelgroep te verbreden naar doelgroepen buiten het reguliere basisonderwijs.