Raphaël Stammeshausen

Mijn naam is Raphaël Stammeshausen en samen met Rob van Weert verzorg ik trainingen gericht op verstevigen van de (persoonlijke) weerbaarheid.

Hieronder introduceer ik mijzelf. Niet alleen waar mijn interesse en expertise op het gebied van weerbaarheid vandaan komt, maar ook een beschrijving over mijn persoonlijke achtergrond:

Ik startte in 1998 bij het Ministerie van Justitie als inrichtingswerker. Ik heb hier ruim tien jaar met plezier gewerkt, maar vond het in 2008 tijd om mijn horizon te gaan verbreden. Ik besloot om als sociotherapeut te gaan werken in een klinische setting in de verslavingszorg. De uitdaging ten aanzien van deze doelgroep lag en ligt voor mij in het behalen van kleine successen en het helpen aan herstel/weerbaarder maken van een toch wel gestigmatiseerde doelgroep.

Werkzaam in verschillende begeleidings-/trainingsfuncties en tegenwoordig als preventiewerker, zag en zie ik de worsteling die ouders, volwassenen en/of jongeren kunnen hebben om aansluiting te vinden in de maatschappij. Een maatschappij waarin wordt verwacht dat we weerbaar kunnen en soms ook moeten zijn, ondanks dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is!

Vanuit deze ervaringen ben ik me verder gaan verdiepen in de thematiek en heb naast mijn HBO opleiding, ook de Post-HBO tot weerbaarheidstrainer gevolgd. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik als zelfstandig ondernemer ben gaan werken. Ondertussen geef ik dan ook sinds enige jaren verschillende training/lessen aan particulieren, zorginstellingen en op scholen. De lessen en/of trainingen omvatten vaak maatwerk omdat ieder persoon en/of situatie anders is. En zijn gericht op het vergroten van de weerbaarheid en/of kunnen hanteren van agressie. Waarbij ik gebruikmaak van leuke- en interactieve oefeningen, gericht op ervaringsleren.

Naast de genoemde ervaringen die ik opgedaan heb uit werk en opleiding, neem ik ook mijn rol als vader mee in de ondersteuning naar ouders of jongeren toe. Ik heb geleerd dat opvoeden een vak op zich is en dat dit extra zorgen kan geven wanneer een kind onvoldoende weerbaar is of wordt. In de ondersteuning die ik geef, merk ik dat deze ervaringen in combinatie met opleiding en sportachtergrond een solide basis geven om de weerbaarheid van een individu en/of gezin te versterken.

Als laatste hoop ik dat ik u middels deze introductie een goed beeld heb kunnen geven wat ik voor u en/of uw kind kan betekenen. Daarnaast hoop ik indien gewenst vlug met u aan de slag te mogen gaan voor een weerbaar leven!